AVG wetgeving


De Winkel voor Wijn en Whisky respecteert de privacy van haar bezoekers op haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Wij nemen de bescherming van onze gegevens erg serieus. Zoals u weet is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), als nieuwe Europese privacywetgeving op 25 mei 2018 van kracht geworden. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om u meer inzicht te kunnen geven in de manier waarop we persoonlijke gegevens verwerken.

Artikel 1: Wettelijke bepalingen Website WINKELVOORWIJN.NL
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De eigenaar”): Winkel voor Wijn, gevestigd Meerstraat 24A, 1941 JC Beverwijk, KvK-nummer: 37091502. Artikel 2: Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk.

Artikel 3: Het beheer van onze website
Het beheer van de Website ligt in handen van de eigenaar van de Winkel voor Wijn. Op de website worden op geen enkele manier gegevens verzameld van bezoekers. Gegevens worden uitsluitend op eigen verzoek via het contactformulier verwerkt.

Artikel 4: Het verzamelen van gegevens
Van de personen die zich via de website, in de winkel of in het wijncafé opgeven voor onze maandelijkse nieuwsbrief worden de gegevens opgeslagen in een excelbestand. In dit bestand wordt uitsluitend het e-mailadres opgeslagen. Deze zogenaamde klantgegevens worden op een externe USB-stick bewaard en zijn niet toegankelijk voor derden. Deze gegevens zullen ook nooit zonder toestemming van de klant aan derden beschikbaar worden gesteld. De e-mailadressen worden uitsluitend gebruikt voor de maandelijkse toezending van de digitale nieuwsbrief en kennisgeving van het wijnabonnement. Na verzending worden de gegevens uit de postmap gewist zodat deze gegevens ook nooit kunnen worden gehackt.

Artikel 5: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier. In het kort komt het er op neer dat u op elk moment uw nieuwsbrief kunt opzeggen waarna uw e-mailgegevens worden gewist.

Artikel 6: Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website Winkelvoorwijn.nl verzamelde e-mailadressen worden gebruikt en bewaard voor de duur die de klant nodig heeft voor het ontvangen van de nieuwsbrief of de duur van het jaarlijks wijnabonnement.

Artikel 7: Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de Winkel voor Wijn en Whisky kunt u contact opnemen met Jan Winkel, via het contactformulier op deze website, in de winkel, via e-mail (winkelvoorwijn@planet.nl) of telefonisch: 0251 214751 of 06 22986647.